Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ORAZ KORZYSTANIU Z USŁUG TRANSPORTOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ:
MKG SP. Z O.O. SP.K.
UL.OFIAR DĄBIA 10A
31-566 KRAKÓW
NIP: 6762455736
KRS 0000421543
Wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/66/2012

§ 1. TRANSFERY Z LOTNISKA
W przypadku odbiorów z lotniska Klient zawsze jest odbierany przez kierowcę bezpośrednio z hali przylotów na lotnisku. Kierowcy posiadają kartkę z imieniem podanym przez klienta. Czas oczekiwania kierowcy wynosi maksymalnie 45 minut od chwili wylądowania samolotu. Po tym czasie, kierowca zostanie odwołany. Jeżeli – z jakiegoś powodu – nie można znaleźć się z naszym przedstawicielem, prosimy przejść do najbliższego punktu informacyjnego i natychmiast zadzwonić do biura pod numer +48 510 560 000.
W przypadku transferu na lotnisko Klient powinien zawsze czekać w recepcji hotelu / hostelu lub przed głównym wejściem do mieszkania. Czas oczekiwania kierowcy to maksymalnie 25 minut. Po tym czasie, kierowca zostanie odwołany. Jeżeli – z jakiegoś powodu – nie może znaleźć się z naszym przedstawicielem, prosimy przejść do najbliższego punktu informacyjnego i natychmiast zadzwonić do biura pod numer +48 510 560 000.

§2 REZERWACJE
Rezerwacja wycieczki może być dokonana za pomocą strony internetowej, kontaktu mailowego lub telefonicznego.

§3 TERMINY WYCIECZEK
Wycieczki organizowane są codziennie, poza dniami wyznaczonymi przez dane muzeum, jako zamknięte. Godziny odbioru osób w przypadku wycieczki do Oświęcimia, to 8:30-9:30, a do Kopalni Soli „Wieliczka” – 9:00-9:30 lub 15:00-15:30. Czas trwania wycieczki jest określany zawsze w przybliżeniu.

§4 PILOCI I PRZEWODNICY
Organizator posiada podpisaną umowę z obiektami na zwiedzanie i zapewnienie opieki wykwalifikowanych przewodników miejscowych.

§5 ŚRODEK TRANSPORTU
w cenie wycieczek (o ile program szczegółowy oraz ustalenia z klientem tego nie precyzują) zawarty jest przejazd busem ośmio – lub dwudziestoosobowym marki Mercedes.

§6 BILETY WSTĘPU
W cenę wycieczek wliczone są bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI
Klient może wybrać najbardziej dogodną dla siebie formą płatności. Istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu wycieczki kierowcy lub pilotowi lub wcześniej w formie elektronicznej (PayPal, karta kredytowa, przelew bankowy, czek elektroniczny). Szczegółowy cennik wycieczek znajduje się na stronie internetowej www.krakowshuttle.com.
W przypadku płatności kartą kredytową klient ma obowiązek podać wszystkie wymagane informacje na temat karty kredytowej konieczne do dokonania płatności.
Płatności i autoryzacje są dokonywane przez serwis internetowy PayPal na bezpiecznym połączeniu SSL.
W przypadku braku środków na karcie kredytowej należnych za wycieczkę, rezerwacja jest nieskuteczna.
Jeśli płatność odbywa się za pomocą gotówki u przedstawiciela MKG za (albo za transfer z lotniska lub na wycieczkę), paragon – na życzenie – może być wysyłany na podany adres e-mail w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi.
Płatność jest w złotych polskich (PLN), a wartości podane w EURO i USD, są tylko przybliżone. Szacunki i przybliżenia są przeliczone z kursu średniego NBP na dany dzień.

§8 ZALICZKI
W przypadku płatności zaliczki powyżej 30 dni przed realizacją imprezy Klient ma prawo wpłacić 30% ceny wycieczki. Do 30 dni przed realizacją imprezy wpłata może wynosić 100%.

§9 MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ
Przedstawione wycieczki są naszymi propozycjami, możliwe jest dokonanie zmian i modyfikacji w zależności od potrzeb klienta (po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony). Klient ma prawo zgłosić reklamację do 30 dni po wykonaniu usługi. Reklamacje są przyjmowane na adres e-mail: office@mkgroup.co.

§10 CENY ZNIŻKOWE/FOTELIKI DZIECIĘCE
Organizator uznaje zniżki dla Studentów/dzieci do 26r. ż. posiadających legitymację lub paszport upoważniające do zniżki.

Foteliki dziecięce są dostępne na wszystkie usługi po wcześniejszym zgłoszeniu. Organizator nie nalicza dodatkowych opłat za zapewnienie fotelika.

§11 UWAGA
zgłoszenie telefoniczne potwierdzone przez biuro jest traktowane jako umowa wiążąca obie strony. Rezygnację z zamówionej wycieczki lub zmianę liczebności grupy należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biura.

§12 POTWIERDZENIA
Klient otrzymuje drogą mailową voucher z potwierdzeniem rezerwacji, datą i rodzajem podróży. 12 godzin przed wycieczką klient otrzymuje informację na temat dokładnej godziny odbioru z miejsca zakwaterowania lub innego dogodnego miejsca. W ustalonym dniu i godzinie kierowca odbiera gości na wycieczkę.
§13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W przypadku siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie usługi, organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej zaliczki.
Zwrot zaliczki dokonanej przez osobę na rezerwacji wycieczki wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia z jego z tytułu usług, które nie zostały wykonane.
MKG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, strajki, utraty lub zostawienie bagażu i wszelkich innych osobistych rzeczy.
MKG nie ponosi odpowiedzialności za awarie mechaniczne, działania rządowe, warunki pogodowe, klęski żywiołowe, koszty związane z przesiadkami na inne loty lub inne okoliczności pozostające poza jego kontrolą. Dla ochrony przed nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zaleca zakup opcjonalnego ubezpieczenia podróżnego.
§14 UBEZPIECZENIE
Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej przez klienta (zgodnie z art. 17 i art. 14 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych).

Organizator posiada wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz.2268 ze zmianami) ubezpieczenie na rzecz Klienta w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń Reasekuracji S.A. Z siedzibą w Warszawie (adres:00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51).

§15 PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
§16 POLITYKA ANULACJI
W przypadku anulacji usługi 100% zwrot nastąpi do 48 godzin przed usługą (minus ok. 8 zł opłat rezerwacyjnych), 75% do 24 godzin i 50% do 12 godzin przed realizacją usługi.

§17 DANE OSOBOWE
Dokonując rezerwacji w Internecie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych zarejestrowanych w bazie danych systemu z wymienionych stron. Zapisane dane będą dostępne dla celów realizacji rezerwacji, dla przyszłych usług, upraszczając proces tworzenia dodatkowej rezerwacji jak również dla marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

§18 Wszelkie pytania dotyczące szczegółowego przebiegu imprezy oraz inne uzgodnienia prosi się kierować pod następujące telefony:

Krakow Shuttle PL:+48 510 56 00 00
Krakow Shuttle UK:+44 20 8816 7070
Krakow Shuttle Mobile:+48 506 175 495
E-mail:office@mkgroup.co
1.
§19 AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE
Zaznaczenie opcji “Zgadzam się” oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje, że wszystkie warunki regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu.